Elinstallationer

Projektering

Vi på Ackduel Installation har valt att satsa på en egen avdelning för projektering och ritningsarbeten. Detta för att vi ska kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar samt jobba närmare med våra installatörer ute på arbetsplatserna. I övrigt bidrar vår projekteringsavdelning med teknisk och ekonomisk rådgivning, ger rådgivning i tidiga skeden, samt utför även i vissa fall besiktningar i samråd med beställare.

Belysning

Med hjälp av vår breda kompetens inom belysning tar vi på Ackduel fram unika belysningslösningar. Vi hjälper våra kunder med design och ljusberäkning. Våra uppdrag är alltifrån enkla belysningsinstallationer till mer komplexa, skräddarsydda systemlösningar med avancerade styrningar för att spara energi samt få en smidig anläggning.

Kraft

Vi på Ackduel utför kraftinstallationer inom kontor, bostäder, industrier, lantbruksgårdar, ambassader, kulturbyggnader, banker och säkerhetsinrättningar. Det handlar om allt från enkla installationer som vägguttag och elcentraler till UPS-anläggningar, reservkraftsanläggningar, inkommande elservice, grävning och nät/linjearbeten.

Vi hjälper våra kunder att projektera fram kraftbehovet samt levererar och driftsätter kompletta, effektiva och säkra elanläggningar.

Datanätverk

Inom området data installerar vi på Ackduel datanätverk, det vill säga fiber eller koppar för data och tele, bus-nät, antenn- och ljudanläggningar samt fastighetsnät.

Vår egen projekteringsavdelning genomför dokumentation och registrering innan installation. Tack vare vår breda kunskap kan vi genomföra effektiva och produktiva installationer som skapar bra ekonomi för våra beställare.

Service och underhåll

Ackduel erbjuder personlig direktkontakt med våra servicemontörer. Våra servicebilar rullar dagligen runt i Storstockholmsområdet och servicemontörerna gör alltid sitt yttersta för att snabbt kunna vara på plats och hålla en hög servicenivå.

Avdelningen för service och underhåll utför förebyggande och åtgärdande insatser inom alla våra affärsområden. Exempel på det är nya eller kompletterande installationer, mindre ombyggnader och felsökningar och elarbeten i samband med vatten- och brandskador åt olika försäkringsbolag. Dessutom erbjuder vi tjänster som effektmätning, datamätning, fibersvetsning, brandtätning mm.

Många av våra kunder har service-/ramavtal. Det gör att vi kan vi bidra till att deras anläggningar fungerar felfritt utan driftstörningar, allt för att undvika problem.

»Vår ledstjärna är att leverera och reparera elinstallationer på utsatt tid.«

Ackduel Installation AB | Gamla Lännåkersvägen 6, 137 95 Österhaninge | Tel: 08-504 408 50 | info@ackduel.se