Om Ackduel

Vårt företag är privatägt och har funnits på marknaden sedan 1992. Huvudkontoret & Servicelager finns i Haninge.

Totalt är vi cirka 30 medarbetare och bland våra kunder finns exempelvis byggföretag, projektledningsföretag, fastighetsbolag, industriföretag, stat, kommuner, lantbruksgårdar och privatpersoner.

»Vårt fokus är att ge kunden trygghet, engagemang och bra service.«

Ackduel Installation AB | Gamla Lännåkersvägen 6, 137 95 Österhaninge | Tel: 08-504 408 50 | info@ackduel.se